tel. 601 378 410

Polityka prywatności i pliki cookies

INFORMACJA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI ORAZ O PLIKACH COOKIES

 

WSTĘP

Niniejsza „Informacja o ochronie prywatności oraz o plikach cookies” [dalej: „Informacja”] określa zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych, które to dane mogą być gromadzone podczas korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego prowadzonego w domenie „eszi.pl” [dalej: „Serwis”].

 

ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych jest Karol Pietrucha prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Hotel dla psów ESZI -Karol Pietrucha”, adres: miejscowość Wierzbowa nr 14, 98 – 275 Brzeźnio, posiadający NIP: 8271371379, o numerze identyfikacyjnym REGON: 731132715 [dalej: „Administrator” lub „Hotel”]. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: karol.pietrucha@eszi.pl.

 

REZERWACJA POBYTU W HOTELU

W przypadku dokonania rezerwacji, przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy dotyczącej pobytu Państwa psa w hotelu „Eszi” (w tym do kontaktowania się z Państwem) i wyłącznie w tym celu.

Na tym etapie wymagamy podania następujących danych osobowych: imię (imiona), nazwisko oraz dane kontaktowe w postaci adresu e-mail. Podanie danych jest dobrowolne. Jednakże, jeśli z jakiegoś powodu nie podacie Państwo w/w danych osobowych, niestety nie będziemy mogli dokonać rezerwacji, a w konsekwencji nie będziecie mogli Państwo korzystać z usług Hotelu.

Najpóźniej w chwili oddania psa do hotelu, poprosimy Państwa o podpisanie z nami umowy, w której poprosimy Państwa o podanie dodatkowych danych.

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Państwem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Możecie Państwo podać również inne dane w celu ułatwienia kontaktu, w tym przedstawienia naszej oferty. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkować będzie niestety brakiem możliwości jego obsługi.

Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Dane osobowe, o których mowa powyżej, są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie (oraz prowadzenia ewentualnej dalszej korespondencji); podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda.

Informujemy, że zgodę na przetwarzanie danych osobowych możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie poprzez kontakt e-mailowy z Hotelem (karol.pietrucha@eszi.pl). Będziemy przetwarzać Państwa dane dopóki zgoda nie zostanie wycofana. Niemniej jednak, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

INNE PRZYPADKI

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest:

– przechowywanie danych w celu zapewnienie rozliczalności (wykazanie spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa) oraz

– ochrona praw Administratora (w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi).

Dodatkowo, przepisy prawa mogą wymagać od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych  i rachunkowych.

 

PLIKI COOKIES

Serwis zapisuje na Państwa komputerze tzw. pliki cookie.

Dzięki plikom cookie, Administrator wie jak wielu użytkowników zagląda do Serwisu, co konkretnie czytają, a także co pomijają.

 

Pliki cookies mogą jednak zawierać informacje, które kwalifikują się jako dane osobowe.

Informacje zebrane z plików cookies, które zostały zapisane na Państwa urządzeniu, a które to informacje kwalifikują się jako dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora oraz zaufanych partnerów Administratora.

Jeżeli uważacie Państwo, że obecność plików cookie narusza Państwa prywatność, w każdej chwili można je wyłączyć – zarówno dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z przeglądarki (proszę przy tym pamiętać, że może to skutkować brakiem możliwości działania wybranych funkcjonalności stron internetowych).

 

HOTJAR

Serwis wykorzystuje usługę „Hotjar” świadczoną przez Hotjar Limited z siedzibą w St. Julian’s (Malta) [dalej: „Hotjar”], aby lepiej zrozumieć potrzeby użytkowników i zoptymalizować Serwis i doświadczenie naszych użytkowników (np. ile czasu spędzają w Serwisie, na których stronach, które linki wybierają, co użytkownicy robią, co lubią, a czego nie, etc.). Stanowi to prawnie uzasadniony interes Administratora, a zarazem cel zbierania i przetwarzania. Hotjar wykorzystuje pliki cookie i inne technologie do zbierania danych o zachowaniu naszych użytkowników i ich urządzeniach (w szczególności adres IP urządzenia (przechwytywane i przechowywane tylko w formie anonimowej), rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), informacje o przeglądarce, położenie geograficzne (tylko kraj), preferowany język używany do wyświetlania Serwisu). Hotjar przechowuje te informacje w pseudonimizowanym profilu użytkownika. Hotel nigdy nie użyje tych informacji do zidentyfikowania poszczególnych użytkowników lub do dopasowania ich do dalszych danych na pojedynczym użytkowniku. Aby uzyskać więcej informacji, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Hotjar:

www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

Możecie Państwo zrezygnować z tworzenia profilu użytkownika i przechowywania danych przez Hotjar na temat korzystania z Serwisu i używania przez Hotjar śledzących plików cookie w innych witrynach, postępując zgodnie z poniższym linkiem do rezygnacji:

www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.

 

GOOGLE ANALYTICS

Serwis korzysta z usługi „Google Analytics“ świadczonej przez Google Ireland Limited z siedzibą w Dublinie (Irlandia) [dalej: „Google”] do analizy sposobu korzystania z Serwisu przez użytkowników – aby lepiej zrozumieć potrzeby użytkowników i zoptymalizować Serwis i doświadczenie naszych użytkowników (np. ile czasu spędzają na których stronach, które linki wybierają, co użytkownicy robią, co lubią, a czego nie, etc.). Stanowi to prawnie uzasadniony interes Administratora, a zarazem cel zbierania i przetwarzania. W ten sposób zbierane są dane o zachowaniu naszych użytkowników i ich urządzeniach (w szczególności adres IP urządzenia, rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), informacje o przeglądarce, położenie geograficzne, preferowany język używany do wyświetlania Serwisu).

Usługa korzysta z plików cookie: plików tekstowych przechowywanych na urządzeniu użytkownika. Informacje zebrane przez pliki cookie są zazwyczaj wysyłane na serwer Google i tam przechowywane.

W Serwisie stosowana jest anonimizacja, polegająca na skracaniu adresów IP użytkowników. Google korzysta z zebranych danych do analizowania korzystania z witryny i aktywności na niej oraz do świadczenia usług związanych z użyciem Internetu.

W naszym imieniu Google korzysta z tych informacji, by analizować korzystanie z witryny przez użytkownika, tworzyć raporty dotyczące aktywności w witrynie oraz świadczyć inne usługi dotyczące korzystania z witryny i Internetu. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika za pośrednictwem Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Macie Państwo możliwość zapobieżenia przechowywaniu plików cookie na swoim urządzeniu poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień swojej przeglądarki internetowej. Ponadto, możecie Państwo użyć wtyczki do przeglądarki, aby uniemożliwić przesyłanie informacji zebranych przez pliki cookie (łącznie z adresem IP) do Google i korzystanie z nich przez Google. Poniższe łącze przekierowuje do odpowiedniej wtyczki:

tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Więcej informacji na temat sposobu korzystania przez Google z danych użytkownika można znaleźć na stronie:

support.google.com/analytics/answer/6004245.

 

FACEBOOK PIXEL

Facebook Pixel jest fragmentem kodu umieszczonym w naszej witrynie. Ze względu na prawnie uzasadniony interes Hotelu, wyrażający się w marketingu własnych produktów lub usług, a zarazem do tych celów, Serwis korzysta z opcji śledzenia w postaci „Facebook Pixel“, którą zapewnia serwis społecznościowy Facebook obsługiwany przez Facebook, Inc. z siedzibą w Palo Alto (California, USA) zaś dla użytkowników będących rezydentami UE – Facebook Ireland Limited z siedzibą w Dublinie (Dublin, Irlandia) [dalej: „Facebook“].

Facebook Pixel pozwala Facebook na identyfikację osób odwiedzających nasze treści internetowe jako grupy docelowej do wyświetlania reklam. W związku z tym korzystamy z funkcji Facebook Pixel do wyświetlania naszych opublikowanych reklam na portalu Facebook wyłącznie użytkownikom portalu Facebook, którzy wykazali zainteresowanie naszymi produktami lub usługami, bądź to którzy mają pewne wspólne współczynniki. W czasie wizyty użytkownika w naszej witrynie, funkcja Facebook Pixel ustanawia bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook. W ten sposób serwer Facebook jest powiadamiany, że użytkownik odwiedził naszą witrynę, a Facebook przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika portalu Facebook.

Informacje zbierane w ten sposób są anonimowe i nie pozwalają nam na Państwa identyfikację. Otrzymujemy jedynie informację o działaniach podjętych na naszej stronie. Facebook może jednak łączyć te informacje z innymi informacjami o Państwu, zebranymi podczas korzystania przez Państwa z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania nie są już niestety zależne od nas, a informacji o nich należy szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka:

www.facebook.com/privacy/explanation.

Ustawieniami prywatności można również zarządzać z poziomu własnego konta w portalu Facebook.

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres, przez który Administrator przetwarza dane zależny jest od celu, w jakim Państwa dane zostały zebrane:

Dane osobowe podane w procesie rezerwacji pobytu psa w Hotelu przetwarzamy do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych z rezerwacją. W przypadku zawarcia umowy o pobyt psa w hotelu (bez odrębnego dokumentu umowy) – do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych z pobytem Państwa psa w hotelu „ESZI”.

Dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularza kontaktowego przetwarzane będą do czasu obsługi skierowanego do nas zapytania (a w tym prowadzenia z Państwem korespondencji).

Informacje zebrane z plików cookies, które mogą kwalifikować się jako dane osobowe będziemy przetwarzać maksymalnie przez okres 3 lat.

Niezależnie od powyższego, w celu rozliczalności tj. wykazania przestrzegania przez Administratora przepisów o ochronie danych osobowych będziemy przechowywać Państwa dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Okres przetwarzania danych może być również przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń (lub obrony przed takowymi).

 

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Zapewniamy spełnienie wszystkich przysługujących Państwu praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.: prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

W JAKICH SYTUACJACH MOŻNA SIĘ SPRZECIWIĆ WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH?

Macie Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy:

– przetwarzanie tych danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźliście,

– Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

 

ZAUFANI PARTNERZY ADMINISTRATORA

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione zaufanym partnerom Hotelu, którzy wspomagają nas w świadczeniu usług na najwyższym poziomie. Są to: dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych (w tym hosting), banki i operatorzy płatności, osoby i podmioty prowadzące analizę oraz statystykę Serwisu, dostawcy programów i aplikacji wspomagających pracę biurową, osoby i podmioty, które wykonują usługi prawne, księgowe, rachunkowe lub audytowe, osoby i podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług lub umowy o współpracę, a także osoby i podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi serwisowe.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Unię Europejską – do Stanów Zjednoczonych Ameryki – wyłącznie jednak podmiotom uczestniczącym w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym na mocy decyzji Komisji Europejskiej.

 

CZY PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY?

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać względem Państwa jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie na Państwa wpływać.

 

ORGAN NADZORU

Macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).